headerphoto

Alcouve, ideas que medran.¿Qué e Alcouve?

Alcouve e o nome que reciben os grupos loscáis de horticultura urbana da AGHU. Así temos ou teremos un Alcouve en cada unhas das principáis cidades de Galiza.

¿Por que a palabra Alcouve?

Por que un alcouve e o lugar donde se vota a semente para que xermine, un lugar coidado e resgardado, que se rega sempre que lle fai falla, e sobre todo, de donde brotan os inicios das prantas que conformarán o noso alimento do día a día.

¿Qué se fai nun Alcouve?

Pois ante todo reunirse. Un Alcouve reúnese en caferetías e lugares públicos, acesibles a todo o mundo e dentro do entorno da cidade. Un lugar donde poder compartir mesa e un cafeciño, ideas e conversas.

Non sólo se fala de horticultura nun Alcouve, fálase tamén de todo un pouco, da vida, de filosofía, sociedade, política, economía, da familia... pero sobre todo, de cómo arreglar o mundo pensando en global, pero actuando en local.

¿Cando e dónde?

Pois normalmente os días marcanse por consenso ou por chamamento do coordinador do Alcouve en caso de habelo. Os días, datas e lugares de reunión serán marcados no Foro da web da AGHU, na sección destinada a cada cidade.

¿Podo participar?

Todo o mundo pode participar. Sexas ou non da asociación, os debates están abertos a todos. Respetando as normas sociais, morais e éticas de convivencia de debate, o turno de palabra e dereito a todos opinar de forma igual ou distinta.

¿Cómo saber quen sodes?

Cando chegues o local de reunión a hora acordada, busca a mesa que teña o carteliño de Alcouve como o que aparece na foto de arriba, colle unha cadeira e séntate a mesa, estarás entre amigos/as.

Podes descargarte o cartel de Alcouve para poñer na mesa da túa reunión premendo aquí. Imprimeo e dóbrao para poñer nun sitio visible.

0 comentarios:

Publicar un comentario

(c)Asociación Galega de Horticultura Urbana.