headerphoto

A economía do rural


Ben certo e que moita da poboación que vivimos nas cidades vimos do campo, de pobos máis pequenos donde nos criamos, as aldeas dos nosos pais e abós.

Atraás deixamos o sector primario da producción de alimentos, a agricultura e a economía para vivir nun entorno cheo de servizos, pero tamén de ruido, polución e falta de espazo vital.

Nesta interesante análise vemos o punto de vista de Nicholas Georgescu-Roegen sobre a sostibilidade da economía rural. Un análise de hay 40 anos entre as diferenzas do rural Rumano e a industrialización de USA que se pode aplicar perfectamente a economía rural da que salimos coa economía capitalista na que vivimos."A agricultura é a única actividade que permite alimentar a máis persoas das que traballan nela."

0 comentarios:

Publicar un comentario

(c)Asociación Galega de Horticultura Urbana.