headerphoto

Hortas na fiestra


WindowFarms e unha organización sen ánimo de lucro con sede en Nova York que pretende acercar o cultivo de alimentos frescos aos habitantes das cidades a través de hortas verticáis hidropónicas nas fiestras das vivendas.

A proposta de WindowFarm Project e sinxela: o usuario interesado pode descargarse de forma fratuita na páxina web windowfarms.org as instrucción sobre cómo construir a súa propia horta hidropónica na fiestra do seu fogar. Todo o que necesita e unha serie de materiais de refugallo, baratos e sinxelos de atopar (botellas de plástico, etc.). Seguindo as instruccións, o interesado pode crear o seu propio xardín vertical no que cultivar alimentos frescos durante todas as estacións do ano.

Se algún de vos se anima a probar este tipo de cultivo, desde a AGHU agradeceríamos que nos mandases fotos e un breve resumo da experiencia para que poida servir de exemplo e guía.

0 comentarios:

Publicar un comentario

(c)Asociación Galega de Horticultura Urbana.