headerphoto

Comida si, alimentos non


Mete medo ver a lista de tóxicos que nos votan todos os días nos productos que se compran nos supermercados. Pesticidas, conservantes, colorantes, tóxicos, e un larto etc. Cousas como agrandar os calamares a base de fosfatos e auga para que gañen un 50% en peso (polo menos), os polbos, etc. Usar ceras e aerosoles para darlle máis brillo a froitas e peixes, son prácticas habituais.

Nun producto que a primeira vista pode parecer naturista, como o Goji, famoso polas súas supostas cualidades curativas, estas poden troncarse nun veneno a longo prazo cando as compramos en carquer supermercado: 

"Lo realmente grave", señala la OCU, "es que, de las 13 sustancias empleadas como pesticidas tres no están autorizadas en la UE" (Cyhalotrin, Fenpropatrin, Fenvalerato). Además, se usan sustancias autorizadas pero por encima de los límites establecidos, como la cipermetrina y acetamiprid, ambas con efecto irritante."  

0 comentarios:

Publicar un comentario

(c)Asociación Galega de Horticultura Urbana.