headerphoto

Horticultura Urbana

A horticultura urbana e o conxunto de coñecementos e técnicas especializadas no cultivo de hortalizas e productos agrícolas en entornos urbanitas.

Traballamos por un modelo de vida sostible. Os nosos esforzos están orientados a ofrecer alternativas ás costumes consumistas da nosa sociedade.
A nosa política céntrase no maior aforro enerxético e de custos posible.


Atrévete a cambia-lo chip. Na nosa sociedade están implantadas unha serie de ideas que parece que se convertiron en Dogmas de Fe. Non temos por que vivir como os demáis, ou facer o que a televisión di que deberiamos facer. Temos absoluta libertade para levar a vida que consideremos meior dentro das normas de convivencia e respeto o próximo.

A Asociación Galega de Horticultura Urbana, pretende ser un nucleo de encontro entre persoas e colectivos para o intercambio de experiencias, productos e coñecementos sobre a Horticultura Urbana, así como o acercamento social entre eles.

Se estés interesado neste campo e queres participar, escríbenos a  info@hortaurbana.info

0 comentarios:

Publicar un comentario

(c)Asociación Galega de Horticultura Urbana.