headerphoto

Seguridade Alimentaria

A axencia das Nación Unidas para a Agricultura e a Alimentación (FAO) defineu que existe seguridade alimentaria "Cando todas as persoas teñen en todo momento acceso físico, social e económico ós alimentos sificientes, inocuos e nutritivos que satisfagan a súas necesidades enerxéticas diarias e preferencias alimentarias para levar unha vida sana e activa".

Dende fau anos, abógase pola agricultura urbán como movimento e actividade que aporta seguridade alimentaria ás zoas urbáns, proclives a desnutrición en épocas de caos, crisis, guerras, etc. Miles de refuxiados teñen que emigrar nestes casos da cidade cara os campos para ter acceso o alimento.

Perante a actual escalada da crisis económica mundial, o prezo e o escaseamento de combustibles fósiles e as consecuencias do xa irreversible cambio climático, a FAO advirte que se deben tomar medidas en pro da seguridade alimentaria das sociedades. Non e momento de alarmismos, e momento de modificar as nosas costumes e a nosa cultura para asegurar a nosa alimentación e a das xeración vindeiras de cara o futuro.
Implantar a cultura da horticultura urbán desde xa, pode supoñer a diferencia entre urbes desérticas ou urbes autosostibles.

En países coma Perú ou Cuba, a causa de forza maior e necesidade, tiveron que adaptarse xa dende longo tempo a este tipo de cultivo urbán, o que e hoxe en día unha realidade e un exemplo para o resto do mundo.

0 comentarios:

Publicar un comentario

(c)Asociación Galega de Horticultura Urbana.