headerphoto

Modelo contrato arrendamento


E moi certo que os urbanitas non nos caracterizamos por ter un sinxelo acceso as terras. Algúns privilexiados teñen hortas nas partes de atrás dos edificios dos cascos vellos das cidades, outros teñen casiñas con horta en plena cidade (barrios ricos), pero a gran maioría, témonos que conformar cunha terraza no mellor dos casos.

Unha das solucións pasa por facer hortas comunitarias en colaboración cos concellos, pero este e un proceso que leva moito tempo, pois as cousas de palacio... xa se sabe.

Outra solución e buscar terras non traballadas e negociar cos donos unha cesión temporal do uso da terra. O que impulsamos dende a AGHU e que esta cesión sea a cambio do compromiso de coidar a terra de forma ecolóxica e un % da producción para o autoconsumo do dono. Este % depende do tamaño da terra, pero suele variar entre un 10% e un 40%. Nunca o dono debería levarse tanto ou máis que a persona que traballa a terra.

Esta cesión faise con caracter temporal e sempre con dereito a romper o trato por calquera das partes, sempre avisando con un mínimo de 6 meses de antelación para protexer as posibles colleitas que estén en crecemento.
Estas cousas e algunhas máis están contempladas no modelo de contrato de arrendamento de terras da AGHU.

Usando este modelo (absolutamente modificable e adaptable a cada situación particular) podedes intentar negociar a cesión de terras con propietarios cerca ou dentro da cidade.

0 comentarios:

Publicar un comentario

(c)Asociación Galega de Horticultura Urbana.