headerphoto

Curso de agricultura ecolóxica


A Oficina Agraria Comarcal de Santiago en colaboración co Concello de Vedra organiza un Curso de Agricultura Ecolóxica.

INICIO: 24 DE MAIO
DURACIÓN: 2 veces á semana durante 2 meses
PRAZO DE INSCRICIÓN: aberto ata o 21 de maio ou ata completar as prazas
TELÉFONOS: 981 814 692 ou 981 512 482

PROGRAMA:Preparación do terreo
Aboado
Sementeira  e plantación
Adversidades e seguimento dos cultivos
Rega
Colleita
Asociacións e rotacións de cultivos
Caderno de campo

0 comentarios:

Publicar un comentario

(c)Asociación Galega de Horticultura Urbana.