headerphoto

I Encontro de sementes

A xente que queira participar do intercambio de sementes deberá traer sementes para intercambiar cos demáis. En caso de que non teña sementes ou non teña unha cantidade suficiente pode levar sementes dos demáis si se compromete a devolver ao ano seguinte a mesma cantidade de sementes que levou.

0 comentarios:

Publicar un comentario

(c)Asociación Galega de Horticultura Urbana.