headerphoto

Hortas Urbanas en Ferrol


O concello de Ferrol afirma que tras o verán poñerán en marcha un programa de hortas urbanas ecolóxicas que comezará Sánchez Aguilera, o antigo campo de tiro de Catabois e Canido.

Rafael Fernández Beceiro, concellal de medio ambente e servizos, traballa nesta iniciativa para acercar aos Ferroláns e Ferrolás, a posibilidade de poder ter unha horta urbana ecolóxica na cidade.

0 comentarios:

Publicar un comentario

(c)Asociación Galega de Horticultura Urbana.