headerphoto

IPOD Agosto 2010

O IPOD e o Índice Prezos de Orixe e Destino. Este márcanos o prezo das hortalizas en orixe (o que se lle paga o agricultor) e o prezo o que se vende en destino (no supermercado) de media. Esta lista actualízase cada certo tempo.

Queremos mostrar na AGHU a última lista IPOD a que temos acceso para denunciar a falta de sostenibilidade e de xustiza no actual mercado agroalimentario. A sostenibilidade brilla pola súa asencia. ¿De verdade estás disposto/a a pagar eso no supermercado?


0 comentarios:

Publicar un comentario

(c)Asociación Galega de Horticultura Urbana.